Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2012

tomanek
Ze straszliwie pustego Krakowa wysłałem Ci kartkę. Tonął w błocie i w mojej paskudnej nostalgii, żeby już nie powtarzać w nieskończoność słowa "tęsknota". Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy kinie, tęsknię z Pragi na Kępę, z łóżka w którym leżę - do Spatifu, w którym popijasz z Miniem, na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, też potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twojego... Ale jak nazwać to, co odczuwam w Warszawie, kiedy Ty jesteś w Londynie? Też - tęsknotą? Oj, ubożuchny jest ten słowniczek, który mamy do dyspozycji.
— Przybora do Osieckiej, 16.03.1965r.
Reposted fromanyonesghost anyonesghost viastonerr stonerr
tomanek
Posiadacze kapitału będą oddziaływać na klasę robotniczą, aby kupowała
coraz więcej drogich dóbr, domów i technologii zmuszając ją do zaciagania
coraz więcej drogich kredytów, aż w pewnym momencie długi staną się
niemożliwe do spłacenia. Niespłacone długi będą prowadzić do bakructw
banków, które trzeba będzie nacjonalizować i państwo wejdzie na drogę,
która w końcu doprowadzi do komunizmu.
— Karol Marks, 1867
Reposted fromstonerr stonerr

February 15 2012

tomanek
Boję się nocy.
Raczej nie to, nie mogę położyć się spać.
Mimo, że jestem zmęczony i senny, jakiś niepokój ściskający serce, że jak to, to już koniec dnia? Już się nic dzisiaj nie zdarzy?
— Dzień świra (2002) ; Adaś Miauczyński
Reposted fromsamotny-nawigator samotny-nawigator

February 11 2012

tomanek
Play fullscreen
Jeśli nie ocalimy wielkich kotów...
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viasober sober

February 09 2012

tomanek
Reposted fromAluslaw Aluslaw viapijak pijak
tomanek
5994 ad79
Reposted fromkoziolek666 koziolek666 viapijak pijak
tomanek
Reposted fromAluslaw Aluslaw viapijak pijak
tomanek
Reposted fromrsgeo rsgeo viapijak pijak
tomanek
1914 1b3e
Reposted fromloleq80 loleq80 viapijak pijak

February 06 2012

tomanek
tomanek

January 31 2012

tomanek
Jak się pisze my? Razem czy osobno?
Reposted frommefir mefir viastonerr stonerr
tomanek
7198 1715
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viastonerr stonerr
tomanek
9470 0911
Reposted fromdisease disease viastonerr stonerr
tomanek
tomanek
Przed każdym dobrym uczuciem człowieka trzeba klękac jak przed świętością, jak przed gwiazdą. Ochraniac, nieśc jak światło, a jeśli jest tego chociaż iskierka, to dmuchac aż do utraty tchu. To wiek dwudziesty. Agnieszka: Izolda mieszka w burdelu, a Tristan pije z sutenerami na rogu. Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia: zrywają się rano, chlepczą swoje zupki w barach mlecznych, tłoczą się w tramwajach, kupują tandetne meble w domach towarowych na raty, kłócą się z konduktorami o pięc groszy i tak dalej. Klękac - powiedział - klękac. Życie nie daje żadnych gwarancji na przyszłośc. Każdemu, który mówi: "Zostaw to, za parę lat przyjdzie co innego", powinno się pluc w gębę. Co przyjdzie? Kiedy przyjdzie? Każde szczęście przychodzi złą drogą.
— Hłasko
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup viastonerr stonerr
tomanek
7826 4e50
beautiful hippie couple
tomanek
1085 c691 500
smak dzieciństwa
Reposted fromlifesucks lifesucks viastonerr stonerr
tomanek
2498 881f
Reposted fromlovelydaisy lovelydaisy viastonerr stonerr
tomanek
- Co pan sądzi o przemijaniu?
- Jestem przeciw
— Miłosz, wyczytane w Przekroju
Reposted fromfakeplastictrees fakeplastictrees viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl